Prasy

Rosnące wymagania dotyczące jakości i przyjazności dla środowiska procesu prasowania doprowadziły do powstania szeregu innowacyjnych technologii, zwłaszcza w prasach pneumatycznych (ŠKRLJ, WILLMES). 
 
Jednocześnie jednak nadal utrzymywane są tradycyjne metody prasowania, np. prasy ręczne, prasy wodne, prasy hydrauliczne lub prasy pneumatyczne.