Odżywianie

 
Odżywianie i ochrona drożdży są kluczowymi czynnikami udanej fermentacji.
 
Obejmuje to bezpieczną kinetykę fermentacji, ale także optymalizację produkcji aromatu i ochronę przed wadami organoleptycznymi.
 
Dobre odżywianie drożdży zapewnia dłuższy aromat, większą złożoność lub optymalną ochronę przed utlenianiem.